Selecteer een pagina
 
Spelers Online
Speel OnlineOefen
Home » Klaverjas Spelregels

Klaverjassen regels

Delen

Klaverjassen wordt gespeeld met een pak met 32 kaarten (A, K, V, B, 10, 9, 8 en 7) bestaande uit schoppen, klaver, harten en ruiten. De kaaren worden met de klok mee uitgedeeld beginnend bij de speler links naast de deler. Elke speler ontvangt 3 kaarten, daarna 2 en als laatst weer 3 kaarten

Troef kiezen

De deler kijkt naar zijn hand en moet een van de 4 soorten kiezen, deze soort is de troef die ronde. De speler moet een troef kiezen en mag niet passen.

Gameplay

Na het kiezen van een troef mag de speler links van de deler het eerst spelen. De andere spelers moeten, indien mogelijk, kleur bekennen. Wanneer er geen troefkaart wordt gespeeld wint de hoogste kaart van de gespeelde soort, zoals hier beneden staat aangegeven. Wanneer er in een slag getroefd wordt, dan wint de hoogste troefkaart, dus ook als de slag is begonnen met een niet troefkaart. De speler die een slag wint mag de volgende slag starten.

Rangorde van de kaarten – B, 9, A, 10, K, V, 8, 7 (bij troef) and A, 10, K, V, B, 9, 8, 7 (normaal, oftewel geen troef ).

De meest populaire versies:

Amsterdam

  • Wanneer een speler geen kleur kan bekennen en de slag niet aan de maat ligt, met andere woorden de slag niet door jouw team wordt gewonnen, dan moet je, wanneer mogelijk, een troefkaart spelen. Wanneer de tegenpartij de slag wint met een troefkaart moet er een hogere troefkaart gespeeld worden. Wanneer een speler niet over troefkaarten beschikt mag hij of zij elke andere kaart spelen. Er mag nooit een lagere troefkaart gespeeld worden dan dat er op tafel ligt, tenzij je hand alleen uit lagere troefkaarten bestaat.
  • Wanneer er troef gespeeld wordt moeten spelers overtroeven, een hogere troefkaart spelen, zelfs wanneer de hoogste is gespeeld door een teamgenoot. Wanneer er een speler geen hogere troefkaart kan spelen mag hij of zij elke kaart opleggen, tenzij je teamgenoot de slag wint. Dit is zo, omdat je nooit mag ondertroeven, een lagere troefkaart mag spelen, tenzij je hand alleen uit lagere troefkaarten bestaat.
  • Wanneer de hoogste troefkaart is gespeeld door een teamgenoot is men verplicht te ondertroeven. Indien dit niet kan mag er een kaart naar keuze gespeeld worden.

Rotterdam

  • Wanneer er een speler geen kleur kan bekennen, dan moet er indien mogelijk altijd een troefkaart gespeeld worden.
  • Wanneer er troef gespeeld wordt moet een speler indien mogelijk altijd een hogere troef spelen. Deze regel geldt zowel wanneer er begonnen is met een troef alsmede een andere speler heeft ingetroefd. Wanneer je niet kunt overtroeven moet er ondergetroefd worden, oftewel wanneer een speler geen hogere troefkaart kan spelen moet hij of zij een lagere troefkaart spelen.
  • Wanneer een speler geen kleur kan bekennen, noch over een troefkaart beschikt, mag er een kaart naar keuze worden gespeeld.

Puntentelling

Aan het eind van elke ronde worden de punten behaald en de slagen geteld. Elk speler telt zijn punten op bij die van zijn teamgenoot. Vervolgens worden de bonuspunten bij het totaal opgeteld. Als het spelende team meer dan de helft van de punten heeft gehaald, ofwel meer dan de tegenstander, dan worden de verdiende punten toegewezen aan beide teams. Wanneer het team dat de troef heeft gekozen er niet in slaagt om meer dan de helft van de punten de halen, dan zijn ze nat en gaan alle behaalde punten, inclusief bonuspunten, naar de tegenstander.

Wanneer er geen bonuspunten behaald zijn, dan bestaat het totaal aantal punten uit 162 (152 + 10 voor de laatste slag). Het spelende team moet om deze reden dan 82 punten halen om niet nat te gaan.

Het onderstaande betreft de troefkleur:

KaartWaarde
Boer20 punten
9 (Nel)14 punten
Aas11 punten
1010 punten
Koning4 punten
Vrouw3 punten

Onderstaande betreft de niet troefkleuren

KaartWaarde
Aas11 punten
1010 punten
Koning4 punten
Vrouw3 punten
Boer2 punten
90 punten

BELANGRIJKE KANTTEKENING:

Zevens en Achten zijn altijd 0 punten waard ongeacht de kleur.

Wanneer een team alle 8 slagen wint in een ronde, dan krijgt dit team alle punten, inclusief bonuspunten. Wanneer dit team de troefkleur heeft bepaald, oftewel het spelende team is, dan krijgen ze 100 extra punten.

Het team dat als eerste 501 punten haalt wint, dit aantal kan verschillen per kamer..

Wanneer beide teams in dezelfde ronde 501 punten hebben gehaald (of beide een gelijk aantal meer dan 501), een gelijkspel dus, dan wordt er een beslissende ronde gespeeld.

Bonus punten

De bonuspunt die worden verdiend door het binnenhalen van bepaalde combinaties in een slag heet roem. Het meest voorkomende voorbeeld van roem is de driekaart; drie oplopende kaarten van een soort of kleur. De winnaar van de slag kan deze roem aangeven of laten liggen. De volgende combinaties van roem zijn er mogelijk:

CombinatiePunten
Driekaart: drie oplopende kaarten van een kleur20
Vierkaart: vier oplopende kaarten van een kleur50
Vierling: vier dezelfde kaarten (A, K, V, 10, 9, 8, 7)100
Vier boeren (B)200
Stuk: Koning (K) en Vrouw (V) van troefkleur20
Driekaart met koning en vrouw van de troefkleur40
Vierkaart met koning en vrouw van de troefkleur70

TOERNOOIREGELEMENT

“Klassiek Toernooi” – 16 spelers in 3 speelrondes

“Snel Toernooi” – 8 spelers in 3 speelrondes

Beide toernooien worden gespeeld volgens Amsterdamse stijl met een score totaal van 1001, met ieders een beurt van maximaal 30 seconden. De speelronde is afgelopen nadat een van de teams 1001 punten heeft bereikt.

Het winnende team gaat door naar de volgende ronde. Voor elke ronde worden de spelers ingedeeld en ontstaan er nieuwe teams.

De winnaar van de finale sleept de Grote Prijs in de wacht, de verliezers worden beloond met de Tweede Prijs.

Wanneer je moedwillig een toernooi verlaat ben je uitgesloten van verdere deelname, geen uitzonderingen.